ארכיון הרשומות עם התג "oren"

Assemblage 23 K-Mix 2013
re-mixed & re-edited by Dj Oren Amram
listen / download here:

listen_over 11

The Noise Inside My Head
Spark
Disappoint [funker vogt remix]
Let the Wind Erase Me
Love my way
Smoke
You Havent Earned It (the loge remix)
Let Me Be Your Armor
Sorry
Document
Ground
Crosstalk
Damaged

Assemblage 23 K-Mix

"Electroluxury K-mix" are a series of 14  sets (so far) from "Electroluxury" parties in Düsseldorf.
thanks to Armin C. Schneider for posting the full party playlists & gave me the opportunity to expose it through my mixes…

after 13,211 downloads to Electroluxury K-mixes 2012-2013 I'm proud to present…
Electroluxury 12 K-mix 2013

A selection of synthpop/ EBM / Futurepop from "Electroluxury 12" playlist .
re-mixed & re-edited by DJ Oren Amram
stay tuned for more Electroluxury K-mixes in the future!

Diorama – Child Of Entertainment (Clubbed)
Assemblage 23 – The Noise Inside My Head
Ashbury Heights – Invisible Man (Electro Remix)
Mental Discipline – Fallen Stars feat. Felix Marc (Progressive Fall Mix by Alpha Point)
Solitary Experiments – Homesick
Mesh – From This Height 2010 (Vertigo Mix)
Minerve – Everyday
Rotersand – Almost Violent (Exilanation Remix)
Culture Kultur – Toxic Pulse
Icon Of Coil – Dead Enough For Life
Pride And Fall – Dissent
Neuroticfish – Skin
Neuroticfish – Prostitute
VNV Nation – Darkangel (Gabriel)

 http://www.electro-luxury.de

previous Electroluxury K-mixes:

Electroluxury 1 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/04/electroluxury-1-k-mix-2012/

Electroluxury 2 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/09/electroluxury-2-k-mix-2012/

Electroluxury 3 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/11/09/electroluxury-3-k-mix-2012/

Electroluxury 4 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/12/03/electroluxury-4-k-mix-2012/

Electroluxury 5 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/01/01/electroluxury-5-k-mix-2013/

Electroluxury 6 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/02/01/electroluxury-6-k-mix-2013/

Electroluxury 7 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/03/01/electroluxury-7-k-mix-2013/

Electroluxury 8 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/03/28/electroluxury-8-k-mix-2013/

Electroluxury 9 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/05/02/electroluxury-9-k-mix-2013/

Electroluxury 10 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/05/30/electroluxury-10-k-mix-2013/

Electroluxury 11 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/06/28/electroluxury-11-k-mix-2012/

"Electroluxury K-mix" are a series of 14 sets (so far) from "Electroluxury" parties in Düsseldorf.
thanks to Armin C. Schneider for posting the full party playlists & for giving me the opportunity to

expose it through my mixes…

after more than 10,500 downloads to Electroluxury K-mixes 2012-2013 I'm proud to present…
Electroluxury 10 K-mix 2013

listen here:  listen_over

re-mixed & re-edited by DJ Oren Amram
A selection of synthpop/ EBM / Futurepop from "Electroluxury 9" playlist .
stay tuned for Electroluxury 10-14 K-mixes in the future!

VNV Nation – Nova
Cold In May – Kill Yourself With Pain (Mental Discipline Remix)
De/Vision – Dress Me When I Bleed (DJ Ram Day By Day Mix)
Edge Of Dawn – Elegance (Pride And Fall Remix)
Within Temptation – Sinead (VNV Nation Club Mix)
Minerve – Here Comes the Rain Again
Frozen Plasma – Warmongers
Depeche Mode – Personal Jesus (Stargate Mix)
Diorama – Golden Boy
Solar Fake – Under The Skies
Code 64 – Guardian (Bariuz Remix)
Culture Kultür – Engel

http://www.electro-luxury.de/

previous Electroluxury K-mixes:

Electroluxury 1 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/04/electroluxury-1-k-mix-2012/

Electroluxury 2 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/09/electroluxury-2-k-mix-2012/

Electroluxury 3 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/11/09/electroluxury-3-k-mix-2012/

Electroluxury 4 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/12/03/electroluxury-4-k-mix-2012/

Electroluxury 5 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/01/01/electroluxury-5-k-mix-2013/

Electroluxury 6 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/02/01/electroluxury-6-k-mix-2013/

Electroluxury 7 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/03/01/electroluxury-7-k-mix-2013/

Electroluxury 8 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/03/28/electroluxury-8-k-mix-2013/

Electroluxury 9 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/05/02/electroluxury-9-k-mix-2013/

Hello Synthpopers / EBM fans from all over the world!
In this group you're invited to vote for the top Synthpop / EBM tracks of the 21st century till today.
The results of the Top 100 chart will be published in the following summer (all details will follow in the next weeks).

Please share it anywhere you can and add your friends to vote. The more members in this group – the more interesting this chart will be.

The list contains 100 Synthpop / EBM tracks from 2000 till today.
Vote for any of the songs that you like for the ultimate big Synthpop / EBM forthcoming chart.

The tracks in the list were selected by Israeli DJs Oren Amram & WhiteShark Vbe.

Thank you for participating!

please note that you have to join the facebook group in order to vote. press on the screenshot to go to the page.

 

top100

"Electroluxury K-mix" are a series of 13 sets from "Electroluxury" parties in Düsseldorf.
thanks to Armin C. Schneider for posting the full party playlists & gave me the opportunity to expose it through my mixes…

after more than 7700 downloads to Electroluxury K-mixes 2012-2013 and more than 150,000 total listeners to the mixes podcast – I'm proud to present…
Electroluxury 8 K-mix 2013

listen here:  

re-mixed & re-edited by DJ Oren Amram
A selection of synthpop/ EBM / Futurepop from "Electroluxury 8" playlist .
stay tuned for Electroluxury 9-13 K-mixes in the future!

tracklist:

De/Vision – I Regret (VNV Vation remix)
And One – High (Hardline Mix)
Camouflage – The Great Commandment 2.0
Ashbury Heights – Kingdom Confession
Solar Fake – Such A Shame
Diorama – Alpha Animal Complex
VNV Nation – Space & Time
Die Krupps – Der Amboss
Covenant – One World One Sky
Mind.In.A.Box – Forever Gone
Culture Kultür – Love Will Tear Us Apart
Felix Marc – The Muse (Vasi Vallis Remix)
Alphaville – Dance With Me (Sebastian Komor 2008 Edit Mix)

http://www.electro-luxury.de/

previous Electroluxury K-mixes:

Electroluxury 1 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/04/electroluxury-1-k-mix-2012/

Electroluxury 2 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/09/electroluxury-2-k-mix-2012/

Electroluxury 3 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/11/09/electroluxury-3-k-mix-2012/

Electroluxury 4 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/12/03/electroluxury-4-k-mix-2012/

Electroluxury 5 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/01/01/electroluxury-5-k-mix-2013/

Electroluxury 6 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/02/01/electroluxury-6-k-mix-2013/

Electroluxury 7 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/03/01/electroluxury-7-k-mix-2013/

Electroluxury 11 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/09/05/electroluxury-11-k-mix-2012/
577599_366951346697334_1919928532_n

Felix Marc K-Mix 2012
re-mixed & re-edited by DJ Oren Amram

listen / download here:  

or scan the code

All The Words (catharsis)
Follow The Demons
A thorn Inside My Head
Fallen Stars
Give Gack The Moments
Winterwalk
Parallel World
The Muse (Club Version)
Digital love (Room 805 Remix)
The Garden Of Light
Belles
Mystify

felix marc

cover design: Yonit Fehl

Felix Marc in Israel: 17/1/2013

Same Sign Different Day – Felix Marc Project

Frozen Plasma K-mix 2011

Diorama K-mix 2011 (the first K-mix!)

the song is ready, I worked all day on the final mix, it wasn't easy at all…
the file has been sent to the Alphaville tribute team, waiting for the results 🙂

1. band name (the name that will be on the tracklist)
DJ Oren Amram feat. Paula B

2. name (your names here and what instrument your playing)
Oren Amram DJ, keyboards, Producer and vocals; Paula B. vocals.

3. country
Israel (Oren) and Brazil (Paula)

4. history (the history around the band)
We’ve met in December of 1999, through the ICQ profile. Since then, we became friends and always talking about music. We recorded together for the first "We Heard The Call" and it was really a great experience. Now, we are glad to participate again!

5. why this song
We have certainly a lot of favourite songs, but "Fallen Angel" touched us in a different way and it would be nice to have a duet, as Marian Gold Kindly gave us the permission to change the lyrics.

6. why you join this CD
Because we love Alphaville!

7. picture:
soon…..

"Electroluxury K-mix" are a series of 13 sets from "Electroluxury" parties in Düsseldorf.
thanks to Armin C. Schneider for posting the full party playlists & gave me the opportunity to expose it through my mixes…

after more than 800 listeners to Electroluxury 11 K-mix 2012 in less than a month, I'm proud to present…
Electroluxury 1 K-mix 2012
re-mixed & re-edited by DJ Oren Amram

A selection of synthpop/ EBM / Futurepop from "Electroluxury 1" playlist .
stay tuned for Electroluxury 2-13 K-mixes in the future!

Mesh – Trust You
Fake The Envy – Once Upon A Time (People Theatre Mix)
Icon Of Coil – Come Alive
Assemblage 23 – Let The Wind Erase Me
Rotersand – Merging Oceans
VNV Nation – Still Waters
Covenant – We Stand Alone
Seabound – Hooked
Empire in Dust – Bliss And Starvation (promo version)
S.P.O.C.K. – Klingon 2000
Frozen Plasma – A Generation Of The Lost
Imatem – Haven (Feat. Ronan Harris of VNV Nation)
Seabound – Poisonous Friend (remix)
Pride and fall – December

http://www.electro-luxury.de

Apoptygma Berzerk K-Mix 2012
re-mixed & re-edited by Dj Oren Amram

Kathy's song (come lie next to me) (victoria mix by vnv nation)
Non stop violence
Unicorn
Love never dies, part I
Apollo (live on your tv) (rotersand rework)
Love to blame [dj lee remix]
In this together (flipside club mix)
Until the end of the world
Mourn [mesh remix]
Eclipse
Starsign
Shine on


אפופטיגמה מפרסמים את המיקס על העמוד שלהם…

 2012 Neuroticfish K-MIX
re-mixed & re-edited by Dj Oren Amram
song selection by Manfred Detges
cover design by Yonit Fehl-Kapach

להאזנה – 

Neuroticfish הוא הרכב סינת'פופ EBM / פיוצ'רפופ גרמני של איש אחד – Sascha Mario Klein הקיים משנת 1999. למרות שהודיע על הפסקת פעילותו ב-2008, הוא חוזר בשנה הבאה עם אלבום חדש.
לפניכם 50 דקות עם המיטב של Neuroticfish . תהנו 🙂

A Greater Good
Black Again
Waste
Why Don't You Hate Me
Need (external)
Skin
There's A Light
The Bomb (club mix)
Music For A Paranormal Life 2008
Can't Stop A Riot
Prostitute
Wake Me Up (club edit)
Velocity (club-edit)
You're The Fool