ארכיון הרשומות עם התג "party playlists"

"Electroluxury K-mix" are a series of mixes from "Electroluxury" parties in Düsseldorf.
thanks to Armin C. Schneider for posting the full party playlists & for giving me the opportunity to expose it through my mixes…

after more than 16,000 downloads to Electroluxury K-mixes 2012-2013 I'm proud to present…
Electroluxury 14 K-mix 2013

listen here:  
re-mixed & re-edited by DJ Oren Amram
A selection of synthpop/ EBM / Futurepop from "Electroluxury 14" playlist .
stay tuned for more Electroluxury K-mixes soon!
Diorama – E Minnor (Banghra Version)
Ostrich – Prepare To Fall
Radioaktivists – Pieces Of Me
Necessary Response – Forever
Depeche Mode – Heaven (Freemasons Club Mix)
Depeche Mode – Personal Jesus (Alex Metric Remix)
Mesh – Born to Lie (Club Version)
Mind.In.A.Box – What Used To Be (Short Storm)
Empire In Dust – Against Reality 2012
Diorama – The Scale
Pride And Fall – Border (Club Edit)
Colony 5 – Synchronized Hearts
Assemblage 23 – Crosstalk

http://www.electro-luxury.de/

previous Electroluxury K-mixes:

Electroluxury 1 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/04/electroluxury-1-k-mix-2012/

Electroluxury 2 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/09/electroluxury-2-k-mix-2012/

Electroluxury 3 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/11/09/electroluxury-3-k-mix-2012/

Electroluxury 4 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/12/03/electroluxury-4-k-mix-2012/

Electroluxury 5 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/01/01/electroluxury-5-k-mix-2013/

Electroluxury 6 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/02/01/electroluxury-6-k-mix-2013/

Electroluxury 7 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/03/01/electroluxury-7-k-mix-2013/

Electroluxury 8 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/03/28/electroluxury-8-k-mix-2013/

Electroluxury 9 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/05/02/electroluxury-9-k-mix-2013/

Electroluxury 10 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/05/30/electroluxury-10-k-mix-2013/

Electroluxury 11 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2012/09/05/electroluxury-11-k-mix-2012/

Electroluxury 12 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/07/29/electroluxury-12-k-mix-2013/

Electroluxury 13 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/09/01/electroluxury-13-k-mix-2013/

577599_366951346697334_1919928532_n

"Electroluxury K-mix" are a series of 14  sets (so far) from "Electroluxury" parties in Düsseldorf.
thanks to Armin C. Schneider for posting the full party playlists & gave me the opportunity to expose it through my mixes…

after more than 14,500 downloads to Electroluxury K-mixes 2012-2013 I'm proud to present…
Electroluxury 13 K-mix 2013

A selection of synthpop/ EBM / Futurepop from "Electroluxury 13" playlist .
re-mixed & re-edited by DJ Oren Amram
stay tuned for more Electroluxury K-mixes in the future!

Melotron – Brueder (Memphis Mix)
Dignity of Labour – Liquid (Silica Gel Remix)
Analogue Brain – Electroshock (Executed by Solitary Experiments)
In Strict Confidence – Silver Bullets (X-Fusion Remix)
Rotersand – Lost
Zynic – My Personal Kryptonite (Mesh Remix)
Assemblage 23 – Disappoint (Funker Vogt Rmx)
Assemblage 23 – Talk Me Down
Neuroticfish – Black Again
VNV Nation – Streamline
Modcom feat. Leatherstrip – Native Love
Apoptygma Berzerk – Eclipse (OK Minus Remix)

 http://www.electro-luxury.de

previous Electroluxury K-mixes:

Electroluxury 1 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/04/electroluxury-1-k-mix-2012/

Electroluxury 2 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/09/electroluxury-2-k-mix-2012/

Electroluxury 3 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/11/09/electroluxury-3-k-mix-2012/

Electroluxury 4 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/12/03/electroluxury-4-k-mix-2012/

Electroluxury 5 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/01/01/electroluxury-5-k-mix-2013/

Electroluxury 6 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/02/01/electroluxury-6-k-mix-2013/

Electroluxury 7 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/03/01/electroluxury-7-k-mix-2013/

Electroluxury 8 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/03/28/electroluxury-8-k-mix-2013/

Electroluxury 9 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/05/02/electroluxury-9-k-mix-2013/

Electroluxury 10 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/05/30/electroluxury-10-k-mix-2013/

Electroluxury 11 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/06/28/electroluxury-11-k-mix-2012/

Electroluxury 12 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/07/29/electroluxury-12-k-mix-2013/

 

577599_366951346697334_1919928532_n

"Electroluxury K-mix" are a series of 14  sets (so far) from "Electroluxury" parties in Düsseldorf.
thanks to Armin C. Schneider for posting the full party playlists & gave me the opportunity to expose it through my mixes…

after 13,211 downloads to Electroluxury K-mixes 2012-2013 I'm proud to present…
Electroluxury 12 K-mix 2013

A selection of synthpop/ EBM / Futurepop from "Electroluxury 12" playlist .
re-mixed & re-edited by DJ Oren Amram
stay tuned for more Electroluxury K-mixes in the future!

Diorama – Child Of Entertainment (Clubbed)
Assemblage 23 – The Noise Inside My Head
Ashbury Heights – Invisible Man (Electro Remix)
Mental Discipline – Fallen Stars feat. Felix Marc (Progressive Fall Mix by Alpha Point)
Solitary Experiments – Homesick
Mesh – From This Height 2010 (Vertigo Mix)
Minerve – Everyday
Rotersand – Almost Violent (Exilanation Remix)
Culture Kultur – Toxic Pulse
Icon Of Coil – Dead Enough For Life
Pride And Fall – Dissent
Neuroticfish – Skin
Neuroticfish – Prostitute
VNV Nation – Darkangel (Gabriel)

 http://www.electro-luxury.de

previous Electroluxury K-mixes:

Electroluxury 1 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/04/electroluxury-1-k-mix-2012/

Electroluxury 2 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/09/electroluxury-2-k-mix-2012/

Electroluxury 3 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/11/09/electroluxury-3-k-mix-2012/

Electroluxury 4 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/12/03/electroluxury-4-k-mix-2012/

Electroluxury 5 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/01/01/electroluxury-5-k-mix-2013/

Electroluxury 6 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/02/01/electroluxury-6-k-mix-2013/

Electroluxury 7 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/03/01/electroluxury-7-k-mix-2013/

Electroluxury 8 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/03/28/electroluxury-8-k-mix-2013/

Electroluxury 9 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/05/02/electroluxury-9-k-mix-2013/

Electroluxury 10 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/05/30/electroluxury-10-k-mix-2013/

Electroluxury 11 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/06/28/electroluxury-11-k-mix-2012/

"Electroluxury K-mix" are a series of 13 sets from "Electroluxury" parties in Düsseldorf.
thanks to Armin C. Schneider for posting the full party playlists & gave me the opportunity to expose it through my mixes…

after more than 7700 downloads to Electroluxury K-mixes 2012-2013 and more than 150,000 total listeners to the mixes podcast – I'm proud to present…
Electroluxury 8 K-mix 2013

listen here:  

re-mixed & re-edited by DJ Oren Amram
A selection of synthpop/ EBM / Futurepop from "Electroluxury 8" playlist .
stay tuned for Electroluxury 9-13 K-mixes in the future!

tracklist:

De/Vision – I Regret (VNV Vation remix)
And One – High (Hardline Mix)
Camouflage – The Great Commandment 2.0
Ashbury Heights – Kingdom Confession
Solar Fake – Such A Shame
Diorama – Alpha Animal Complex
VNV Nation – Space & Time
Die Krupps – Der Amboss
Covenant – One World One Sky
Mind.In.A.Box – Forever Gone
Culture Kultür – Love Will Tear Us Apart
Felix Marc – The Muse (Vasi Vallis Remix)
Alphaville – Dance With Me (Sebastian Komor 2008 Edit Mix)

http://www.electro-luxury.de/

previous Electroluxury K-mixes:

Electroluxury 1 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/04/electroluxury-1-k-mix-2012/

Electroluxury 2 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/09/electroluxury-2-k-mix-2012/

Electroluxury 3 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/11/09/electroluxury-3-k-mix-2012/

Electroluxury 4 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/12/03/electroluxury-4-k-mix-2012/

Electroluxury 5 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/01/01/electroluxury-5-k-mix-2013/

Electroluxury 6 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/02/01/electroluxury-6-k-mix-2013/

Electroluxury 7 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/03/01/electroluxury-7-k-mix-2013/

Electroluxury 11 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/09/05/electroluxury-11-k-mix-2012/
577599_366951346697334_1919928532_n

"Electroluxury K-mix" are a series of 13 sets from "Electroluxury" parties in Düsseldorf.
thanks to Armin C. Schneider for posting the full party playlists & gave me the opportunity to expose it through my mixes…

after more than 6200 downloads to Electroluxury K-mixes 2012-2013 I'm proud to present…
Electroluxury 7 K-mix 2013

listen here:  

re-mixed & re-edited by DJ Oren Amram
A selection of synthpop/ EBM / Futurepop from "Electroluxury 7" playlist .
stay tuned for Electroluxury 8-13 K-mixes in the future!

tracklist:

And One – Sometimes
Diorama – Kiss Of Knowledge
Noyce™ – Coma(tose)
Solitary Experiments – Self Deception
In Strict Confidence – One Drop (DJ Francois Vs. Kartagon Remix)
Boytronic – Living without you (foreland version by Ronan Harris of VNV Vation)
Covenant – Lightbringer (Speedrun)
IAMX – Kiss + Swallow (Manix Version)
Angels & Agony – Into The Sun
Minerve – My Universe (Iris remix)
Frozen Plasma – Earthling (DJ Cut)
Culture Kultür – The Only One
Liquid Divine – Sojourner (Diskonnekted Remix)
Namnambulu – Memories (Club Remix)

http://www.electro-luxury.de/

previous Electroluxury K-mixes:

Electroluxury 1 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/04/electroluxury-1-k-mix-2012/

Electroluxury 2 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/09/electroluxury-2-k-mix-2012/

Electroluxury 3 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/11/09/electroluxury-3-k-mix-2012/

Electroluxury 4 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/12/03/electroluxury-4-k-mix-2012/

Electroluxury 5 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/01/01/electroluxury-5-k-mix-2013/

Electroluxury 6 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/02/01/electroluxury-6-k-mix-2013/

Electroluxury 11 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/09/05/electroluxury-11-k-mix-2012/

577599_366951346697334_1919928532_n

"Electroluxury K-mix" are a series of 13 sets from "Electroluxury" parties in Düsseldorf.
thanks to Armin C. Schneider for posting the full party playlists & gave me the opportunity to expose it through my mixes…

after more than 5000 downloads to Electroluxury K-mixes 2012 I'm proud to present…
Electroluxury 6 K-mix 2013

listen here:  

re-mixed & re-edited by DJ Oren Amram
A selection of synthpop/ EBM / Futurepop from "Electroluxury 6" playlist .
stay tuned for Electroluxury 7-13 K-mixes in the future!

tracklist:

Apoptygma Berzerk – Is Electronic Love To Blame
Mesh – Step By Step
Diorama – Exit the grey (elektrisch)
Royksopp – What Else Is There (trentemoeller remix)
Deine Lakaien – Where you are (VNV Nation remix)
Revolution By Night – Faithless (Edit Remix by Ronan Harris of VNV Nation)
Sero.Overdose – Missing
Straftanz – Doubt
Covenant – Figurehead (Plain)
Assemblage 23 – Let Me Be Your Amour
Melotron – Folge Mir Ins Licht (Verdienter Mix)
De/Vision – Get Over The Wall (The Brick Mix)
System F featuring Marc Almond – Soul On Soul (12" version)
Frozen Plasma – Lift The Veil

http://www.electro-luxury.de/

previous Electroluxury K-mixes:

Electroluxury 1 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/04/electroluxury-1-k-mix-2012/

Electroluxury 2 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/09/electroluxury-2-k-mix-2012/

Electroluxury 3 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/11/09/electroluxury-3-k-mix-2012/

Electroluxury 4 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/12/03/electroluxury-4-k-mix-2012/

Electroluxury 5 K-mix 2013
https://orendj.wordpress.com/2013/01/01/electroluxury-5-k-mix-2013/

Electroluxury 11 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/09/05/electroluxury-11-k-mix-2012/

"Electroluxury K-mix" are a series of 13 sets from "Electroluxury" parties in Düsseldorf.
thanks to Armin C. Schneider for posting the full party playlists & gave me the opportunity to expose it through my mixes…

after more than 3700 downloads to Electroluxury K-mixes 2012 I'm proud to present…
Electroluxury 5 K-mix 2013

listen here:  

re-mixed & re-edited by DJ Oren Amram
A selection of synthpop/ EBM / Futurepop from "Electroluxury 5" playlist .
stay tuned for Electroluxury 6-13 K-mixes in the future!

Mesh – Only Better (Club)
Diorama – Synthesize Me (Single Version)
VNV Nation – Standing (Original)
Rotersand – Beneath The Stars
Namnambulu – Surviving
And One – Steine sind Steine
Faderhead – Horizon Born (Electric Paradise Club Edit)
Chrom – My Desire (Kriegerin Mix)
Code 64 – Game Over
Apoptygma Berzerk – Until The End Of The World
Camouflage – Love Is A Shield [extended version]
Ostrich – Sleepy Angels (Annica’s Libra Bells Melody Remix)
Mesh – Friends Like These (Binary Girl Edit)
Culture Kultür – Fading Away
Rotersand – Undone
Diorama – Advance (Remix)

http://www.electro-luxury.de/

previous Electroluxury K-mixes:

Electroluxury 1 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/04/electroluxury-1-k-mix-2012/

Electroluxury 2 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/09/electroluxury-2-k-mix-2012/

Electroluxury 3 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/11/09/electroluxury-3-k-mix-2012/

Electroluxury 4 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/12/03/electroluxury-4-k-mix-2012/

Electroluxury 11 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/09/05/electroluxury-11-k-mix-2012/

"Electroluxury K-mix" are a series of 13 sets from "Electroluxury" parties in Düsseldorf.
thanks to Armin C. Schneider for posting the full party playlists & gave me the opportunity to expose it through my mixes…

after more than 2700 downloads to Electroluxury K-mixes 2012 I'm proud to present…
Electroluxury 4 K-mix 2012

listen here:  

re-mixed & re-edited by DJ Oren Amram
A selection of synthpop/ EBM / Futurepop from "Electroluxury 4" playlist .
stay tuned for Electroluxury 5-13 K-mixes in the future!

Diorama – Ignite
Assemblage 23 – Spark
Diary Of Dreams – The Plague (Ver.N4-4)
Client – Make Me Believe In You (Ashbury Heights Remix)
Apoptygma Berzerk – In This Together (Flipside Club Mix)
Mesh – Crash
Code 64 – True Faith
Bruderschaft – Forever (Colony 5 Remix)
Jean-Michel Jarre – Oxygene 8 [Dado's Ethnic Remix]
Killers – Human (Armin Van Buuren Club Remix)
Apoptygma Berzerk – Cambodia
Covenant – Call The Ships To Port
Alpha Point – Things I Do (Future Invasion Mix by Technomancer)
Frozen Plasma – Irony (DJ Edit)

http://www.electro-luxury.de/

previous Electroluxury K-mixes:

Electroluxury 1 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/04/electroluxury-1-k-mix-2012/

Electroluxury 2 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/10/09/electroluxury-2-k-mix-2012/

Electroluxury 3 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/11/09/electroluxury-3-k-mix-2012/

Electroluxury 11 K-mix 2012
https://orendj.wordpress.com/2012/09/05/electroluxury-11-k-mix-2012/